Προγράμματα Ε-learning

Τα ακόλουθα e-learning προγράμματα πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ, είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να διατεθούν και ενδοεταιρικά με ευέλικτες ημερομηνίες παρακολούθησης. Επικοινωνήστε μαζί μου (inikol @ aueb.gr) για περισσότερες πληροφορίες.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ψηφιακή Εποχή

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει τις βασικές γνώσεις στις πρακτικές και λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Σε κάθε μια από τις ενότητες του προγράμματος θα αναλυθούν μια σειρά από σημαντικές λειτουργίες της ΔΑΔ, απαραίτητες για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά τον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ώστε να εφαρμόσουν άμεσα τις αντίστοιχες γνώσεις είτε κάνουν ήδη τα πρώτα τους βήματα στο χώρο και θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. 

Στην 1η ενότητα θα αναλυθεί ο κρίσιμος ρόλος της αποτελεσματικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε σχέση με το σύγχρονο οργανωσιακό περιβάλλον, ενώ σε κάθε μία από τις επόμενες ενότητες θα αναλυθούν οι αντίστοιχες πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (π.χ. προσέλκυση, επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση προσωπικού κλπ.) προσφέροντας στους συμμετέχοντες όχι μόνο τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και τα απαιτούμενα εργαλεία για την αποτελεσματική αξιοποίηση στην πράξη των γνώσεων που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες.

Θεματικές ενότητες:

 1. Η σημασία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην σημερινή εποχή
 2. Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού – Διοίκηση Δεξιοτήτων
 3. Προσέλκυση Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού
 5. Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 6. Αξιολόγησης και Διοίκηση της Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 7. Διοίκηση Αμοιβών και Παροχών
 8. Οργανωσιακή Αλλαγή και Ανάπτυξη

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Διοικώντας Ανθρώπους για πρώτη φορά, βασική εκπαίδευση για νέους managers

To πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους θα διοικήσουν για πρώτη φορά. Σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές, έξι στους δέκα νέους μάνατζερ δεν είναι αποδοτικοί (ή και αποτυγχάνουν) για τα πρώτα δύο χρόνια. 58% εξ αυτών δεν έλαβαν ποτέ κάποια εκπαίδευση και το αναφέρουν ως τη βασική αιτία αποτυχίας σε αυτό το νέο ρόλο. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται από όποιον/α αναλαμβάνει να διοικήσει ανθρώπους ειδικά για πρώτη φορά όπως, η ανάπτυξη της ομάδας, η ανάθεση καθηκόντων, η επανατροφοδότηση, η αξιολόγηση της απόδοσης, το στυλ διοίκησης κλπ. Είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζεται σε ασύγχρονες (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, ασκήσεις, πρακτικά παραδείγματα, προσκεκλημένες ομιλίες στελεχών, βίντεο, ασκήσεις αυτόαξιολόγησης) και σύγχρονες μεθόδους (online συνάντηση με τους Διδάσκοντες).

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται όπως λέει και ο τίτλος του σε όσους αναλαμβάνουν να διοικήσουν ανθρώπους για πρώτη φορά και σε όσους επιθυμούν να ‘φρεσκάρουν’ τις γνώσεις και τις δεξιότητές του γιατί πρόκειται να αναλάβουν νέους και προκλητικούς ρόλους.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού

Το επάγγελμα του Talent Acquisition Professional/Specialist θεωρείται ένα από τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξημένης έλλειψης στελεχών, ειδικά στον κλάδο της πληροφορικής, του brain drain της τελευταίας δεκαετίας αλλά και της σταθερά μειούμενης ανεργίας, ειδικά την επαύριον της πανδημίας. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις κα δεξιότητες για να εισέλθουν ή/και να εξελιχθούν στον συγκεκριμένο κλάδο. Σε κάθε μια από τις ενότητες του προγράμματος θα αναλυθούν τα στάδια της αποτελεσματικής προσέλκυσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο διαδεδομένες (π.χ. συνέντευξη) αλλά και σύγχρονες μεθόδους επιλογής (π.χ. ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακές μεθόδους επιλογής).

Θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή – Ο ρόλος της Ανάλυσης και Περιγραφής Θέσης
 2. Προσέλκυση Προσωπικού – Ο ρόλος του διαδικτύου
 3. Εισαγωγικές Μέθοδοι Επιλογής Προσωπικού – Ψυχομετρική Αξιολόγηση
 4. Κύριες Μέθοδοι Επιλογής Προσωπικού – Ψηφιακές Μέθοδοι Επιλογής Προσωπικού
 5. Η Συνέντευξη Επιλογής

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις κοινωνικές και ψυχολογικές έννοιες της Οργανωσιακής Ψυχολογίας και στις εφαρμογές της στους οργανισμούς.

Στο πρόγραμμα αναλύονται έννοιες, όπως η αντίληψη και τα στερεότυπα, οι εργασιακές στάσεις, το άγχος, η δυναμική των ομάδων, η ηγεσία, οι θεωρίες μάθησης και η αποτελεσματική επικοινωνία. Η αντίληψη των εννοιών αυτών δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις επιχειρήσεις και τις συμπεριφορές μέσα σε αυτές και να αναπτύξουν τρόπους για τη βελτίωση των συμπεριφορών στο χώρο εργασίας.

Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει με πληρότητα και με διαφορετικούς τρόπους το αντικείμενο του προγράμματος, περιλαμβάνοντας εικονοσκοπημένες διαλέξεις, υλικό μελέτης, πρακτικά παραδείγματα και αποστολή του δημοσιευμένου βιβλίου «Βακόλα, Μ. & Νικολάου, Ι., 2012. Οργανωσιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά. Εκδόσεις Rosili». Στα πλαίσια του προγράμματος, θα υπάρχει τακτική επικοινωνία και ενημέρωση εκ μέρους της επιστημονικής/διδακτικής ομάδας με τους εκπαιδευόμενους, καθώς και δυνατότητα υποστήριξής τους σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Αποφοίτους και Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και ΑΤΕΙ, χωρίς εργασιακή εμπειρία
 • Επαγγελματίες/στελέχη που απασχολούνται σε θέση σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος
 • Απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Συναισθηματική Νοημοσύνη στην εργασία

Το πρόγραμμα αναλύει πως η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τον εαυτό μας και τους άλλους στον εργασιακό χώρο, να χειριστούμε συγκρούσεις και τοξικές συμπεριφορές και να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας.

Είναι σημαντικό να δούμε πως η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσεις την αποδοτικότητα μας στον εργασιακό χώρο καθώς και να μας βοηθήσει να χειριζόμαστε καταστάσεις που μας δυσκολεύουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Θα δείτε πως προέκυψε η συναισθηματική νοημοσύνη και ποιες είναι οι διαστάσεις της , αν μπορεί να αναπτυχθεί, ποιο είναι το δικό σας προφίλ, πως μπορεί να εφαρμοστεί στον εργασιακό χώρο μελετώντας συγκεκριμένα παραδείγματα όπως μια τοξική προϊσταμένη, ένας άδικος διευθυντής ή δύσκολες συμπεριφορές συνεργατών καθώς και δικές μας μη παραγωγικές συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν προσωπικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον να γνωρίσουν σε βάθος την συναισθηματική νοημοσύνη και να επωφεληθούν από τις εφαρμογές της. Όσοι έχουν σπουδές σε ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων ή συναφή αντικείμενα ή όσοι έχουν εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις ή όσοι έχουν διοικήσει ανθρώπους και βρεθεί σε ομάδες ή όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τη συναισθηματική νοημοσύνη ή απλώς έχουν συνειδητοποιήσει πως η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τις επαγγελματικές τους σχέσεις και την καριέρα τους θα επωφεληθούν από αυτό το σεμινάριο.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Advertisement