Επαγγελματική Εμπειρία

people in couch
Photo by Trang Doan on Pexels.com

Παράλληλα με την διδακτική και ερευνητική μου ενασχόληση στο Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, έχω συμμετάσχει και συνεχίζω να συμμετέχω (πάντα μέσω του Παν/μίου) σε συμβουλευτικά έργα αλλά και σε εκπαίδευση στελεχών σε θέματα σχετικά με το αντικείμενό μου.

Advertisement