Έρευνα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στον ευρύτερο χώρο της Προσέλκυσης, Επιλογής και Αξιολόγησης του Προσωπικού και πιο συγκεκριμένα:

  • Νέες τεχνολογίες (π.χ. Digital Interview, Social Media) στην προσέλκυση-επιλογή προσωπικού
  • Gamification in the recruitment and selection process
  • Αναζήτηση εργασίας και προσέλκυση προσωπικού
  • Employer branding στην προσέλκυση-επιλογή προσωπικού
  • Στο ρόλο των ατομικών διαφορών (π.χ. Προσωπικότητα) στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού
  • Αντιδράσεις υποψηφίων σε διαφορετικές μεθόδους επιλογής προσωπικού
  • Ψυχομετρικά τεστ και άλλες μέθοδοι (π.χ. συνέντευξη, situational judgement tests) στην επιλογή προσωπικού

IJSA coverΗ επιστημονική μου προσέγγιση στηρίζεται στην οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά δίνοντας έμφαση στον ρόλο του ατόμου μέσα στα εργασιακά πλαίσια και στους τρόπους που το άτομο μπορεί να παρέμβει / επηρεάσει / αλλάξει το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει.

Από τον Σεπτέμβριο του 2018 έχω αναλάβει διευθυντής έκδοσης (Editor-in-Chief) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal of Selection and Assessment το οποίο εκδίδεται από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Wiley.

Advertisement