Έρευνα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στον ευρύτερο χώρο της Προσέλκυσης, Επιλογής και Αξιολόγησης του Προσωπικού και πιο συγκεκριμένα:

  • Νέες τεχνολογίες (π.χ. Social Media) στην προσέλκυση-επιλογή προσωπικού
  • Gamification in the recruitment and selection process
  • Αναζήτηση εργασίας και προσέλκυση προσωπικού
  • Employer branding στην προσέλκυση-επιλογή προσωπικού
  • Στο ρόλο των ατομικών διαφορών (π.χ. Προσωπικότητα) στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού
  • Αντιδράσεις υποψηφίων σε διαφορετικές μεθόδους επιλογής προσωπικού
  • Ψυχομετρικά τεστ και άλλες μέθοδοι (π.χ. συνέντευξη, situational judgement tests) στην επιλογή προσωπικού

Η επιστημονική μου προσέγγιση στηρίζεται στην οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά δίνοντας έμφαση στον ρόλο του ατόμου μέσα στα εργασιακά πλαίσια και στους τρόπους που το άτομο μπορεί να παρέμβει / επηρεάσει / αλλάξει το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει.