Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Κύρια Επίβλεψη: 

Ολοκληρωμένες:

  • Μαρία Τόμπρου: The Dynamics of Psychological Contract Creation during selection and socialization. Ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2009. 
  • Σοφία Χατζή: Team-based επιλογή προσωπικού: Η σπουδαιότητα των ατοµικών διαφορών στη µελέτη της καινοτοµίας της οµάδας. Ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2013. 
  • Νάσος Γκούρας: «Κριτήρια Επιλογής Φορέων Αλλαγής: Ο ρόλος και η συνεισφορά τουςστην διαμόρφωση απόψεων απέναντι στην αλλαγή και στην επιτυχή έκβασή της». Ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2013.
  • Κων/να Γεωργίου. Ατομικές Διαφορές και Συμπεριφορές Αναζήτησης Εργασίας, Αποτελέσματα και Συνέπειες στη Συναισθηματική και Ψυχολογική Κατάσταση των πρόσφατα Αποφοίτων. Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2015.

Σε εξέλιξη:

  • Αφροδίτη Γαϊτανάρου – Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης και Προσέλκυση και Επιλογή Προσωπικού – Ο ρόλος της αρνητικής πληροφόρησης
  • Ευδοκία Τσώνη – Αντιδράσεις Υποψηφίων στην Προσέλκυση και Επιλογή Προσωπικού – Ο ρόλος της τεχνολογίας
Advertisement