Συστατικές Επιστολές

photo-1563225409-127c18758bd5ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Συστατικές επιστολές για μεταπτυχιακά ή για υποτροφίες δίνω μόνο σε όσους επιλέγουν αντικείμενο σχετικό με την Οργανωσιακή Συμπεριφορά / Ψυχολογία, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Management (π.χ. ΜΒΑ) και έχουν πάρει κατεύθυνση Στρατηγική / Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ή την Γενική κατεύθυνση ή/και έχουν κάνει εκπόνηση εργασίας υπό την επίβλεψή μου, στην οποία δίνω μεγάλη βαρύτητα. Επίσης, πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 2 μαθήματά μου.

Επιπλέον πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Βαθμοί στα εξής μαθήματα:

 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία (Υποχρεωτικό)
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (Υποχρεωτικό)
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία (Υποχρεωτικό)
 • Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης)
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Ψηφιακή Εποχή (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης)
 • Εκπόνηση εργασίας (Επιλεγόμενο)

Εάν καλύπτονται οι προϋποθέσεις για τα ανωτέρω (Μέσος Όρος αυτών των μαθημάτων τουλάχιστον 7,5) και συνολικό ΜΟ πάνω από 7-7.5 τότε πρέπει να μου αποσταλούν μέσω e-mail, ή να μου δοθούν, τα ακόλουθα:

 • Συνολικός Μέσος Όρος (για απόφοιτους, σημερινός για τελειόφοιτους)
 • Βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά αν πρόκειται για πανεπιστήμιο/α του εξωτερικού)
 • Αναλυτική βαθμολογία (απλό αντίγραφο ή σκαναρισμένο)
 • Τους ακριβείς τίτλους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
 • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικών (π.χ. GMAT, Proficiency, TOEFL, Lower)
 • Τυχόν έγγραφα των Πανεπιστημίων που απευθύνονται στους καθηγητές

Επίσης, δεν χορηγώ πάνω από 3 συστατικές επιστολές / φοιτητή και, αν δίνεται αυτή η δυνατότητα από το πανεπιστήμιο, προτιμώ την ηλεκτρονική υποβολή των συστατικών επιστολών (μέσω Internet ή e-mail) για λόγους εχεμύθειας. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οι συστατικές δίνονται στο τέλος της διαδικασίας των αιτήσεων και μόνο αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπόλοιπες απαιτούμενες ενέργειες από τον φοιτητή/απόφοιτο.

Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική και η προσωπική επικοινωνία.

Σε κάθε περίπτωση, εάν ενδιαφέρεστε για χορήγηση συστατικής επιστολής, ρίξτε μια ματιά σε αυτό το post του Διομήδη Σπινέλλη.

Advertisement