Επικοινωνία

Ιωάννης Νικολάου

Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα

τηλ.: +30-2108203121

Γραφείο: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος