Επικοινωνία

black-rotary-telephone-on-white-surface-1416530

Ιωάννης Νικολάου

Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & ΤεχνολογίαςΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραφείο:

Κτήριο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 113 62

Γραφείο 807 | τηλ.: 210-8203656