Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Κυκλοφόρησε το 7ο ηλεκτρονικό τεύχος του HR Case Study Series που επιμελείται η Αναπλ. Καθ. Μαρία Βακόλα με τίτλο «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων«

679be0d0-8fc1-4101-a3b6-57860b04f522

H εκπαίδευση και η ανάπτυξη εργαζομένων συμβάλλει στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας και απαιτεί επένδυση πολύτιμων πόρων από τη μεριά της εταιρείας και των εργαζομένων. Η 7η κατά σειρά μελέτη περίπτωσης εστιάζει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναδεικνύοντας ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας που είναι η δικαιολόγηση της επένδυσης στην εκπαίδευση. Η πλειονότητα των επαγγελματιών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αξιολογούν την αποτελεσματικότατα της εκπαίδευσης μέσω του φύλλου αξιολόγησης χωρίς να μπορούν να συλλέξουν στοιχεία για το οικονομικό όφελος που επιστρέφει στην εταιρεία μέσω της ανάπτυξης των εργαζομένων. Αυτό έχει ως αποτελέσματα να αμφισβητείται η χρησιμότητα της επένδυσης στην εκπαίδευση των εργαζομένων και να προκαλείται εμμέσως και η συνεισφορά της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε αυτό. Οι γνωμοδότες προτείνουν νέους τρόπους αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως είναι τα situational judgment tests και μοιράζονται την γνώση και την εμπειρία τους.

Ως editor της σειράς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια σας και τις προτάσεις σας και θα ήθελα να σας προσκαλέσω να συμμετέχετε στο HR Case study series, στέλνοντας τις δικές σας μικρές μελέτες περίπτωσης (300 λέξεων). Οι υποβληθείσες περιπτώσεις θα αξιολογηθούν και όσες κριθούν κατάλληλες με βάση τη σαφήνεια και το θέμα θα εκδοθούν το 2019. Μπορείτε να στείλετε τη δική σας στο mvakola@aueb.gr μέχρι τις 30/11/2017.

Στο συγκεκριμένο τεύχος οι γνωμοδοτήσεις προέρχονται από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μάρκου, Διευθυντή Οργανωτικής Ανάπτυξης AB Βασιλόπουλος,  ​Ειρήνη Νικάνδρου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΟΠΑ, Αναστάσιο Σαργέντη, CFO at DHI Global Medical Group & Managing Director at DHI Global Europe και την Μαρίνα Καρλή, Υποψήφια Διδάκτωρ ΟΠΑ.

Η σειρά ‘HR Case Study Series’ περιλαμβάνει μια αληθινή μελέτη περίπτωσης και τέσσερις γνωμοδοτήσεις σε πραγματικά ερωτήματα που εγείρει η συγκεκριμένη περίπτωση. Οι γνωμοδοτήσεις δίνονται από στελέχη HR, πανεπιστημιακούς, στελέχη από τον ευρύτερο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και μεταπτυ­χιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές.

Καλή ανάγνωση.
Μαρία Βακόλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΟΠΑ

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

E-learning στην Οργανωσιακή Ψυχολογία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

organizational-psychologyΣτόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις κοινωνικές και ψυχολογικές έννοιες της Οργανωσιακής Ψυχολογίας και στις εφαρμογές της στους οργανισμούς. Στο πρόγραμμα αναλύονται έννοιες, όπως η αντίληψη και τα στερεότυπα, οι εργασιακές στάσεις, το άγχος, η δυναμική των ομάδων, η ηγεσία, οι θεωρίες μάθησης και η αποτελεσματική επικοινωνία. Η αντίληψη των εννοιών αυτών δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις επιχειρήσεις και τις συμπεριφορές μέσα σε αυτές και να αναπτύξουν τρόπους για τη βελτίωση των συμπεριφορών στο χώρο εργασίας.

Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει με πληρότητα και με διαφορετικούς τρόπους το αντικείμενο του προγράμματος, περιλαμβάνοντας εικονοσκοπημένες διαλέξεις, υλικό μελέτης, πρακτικά παραδείγματα και αποστολή του βιβλίου «Βακόλα, Μ. & Νικολάου, Ι., 2012. Οργανωσιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά. Εκδόσεις Rosili».

Στα πλαίσια του προγράμματος, θα υπάρχει τακτική επικοινωνία και ενημέρωση εκ μέρους της επιστημονικής/διδακτικής ομάδας με τους εκπαιδευόμενους, καθώς και δυνατότητα υποστήριξής τους σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://lnkd.in/gcv9xPX

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Choosing the Owiwi soft skills | Owiwi

The use of valid and reliable employee recruitment and selection methods is one of the most critical human resource management functions, providing meaningful and measurable impacts in an organization. A study just published in the Academy of Management […]

Source: Choosing the Owiwi soft skills | Owiwi

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Technology & Employee Recruitment & Selection – Keynote Presentation

Honoured to present my work as a keynote speaker at the Symposium «New Trends and Boundary Conditions in Recruitment and Selection Procedures«.

The symposium will take place next week and is organized by Prof. Stephen Woods and Dr. Sara Ahmed at the University of Surrey, Department of People and Organizations. The topic of my keynote presentation will be on the role of «Technology and Employee Recruitment and Selection«.

image

Posted in Research | Σχολιάστε

ΔΕΤ: Μία πανεπιστημιακή σχολή, φυτώριο νέων επιχειρηματιών – CNN.gr

Το τμήμα μου (Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας) πρωτοπορεί σε πάρα πολλούς τομείς, τόσο ερευνητικά όσο και εκπαιδευτικά.
Έχει πάρα πολύ υψηλή απορροφητικότητα των αποφοίτων, όπως δείχνουν οι έρευνες επαγγελματικής αποκατάστασης που προσωπικά επιβλέπω, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των φοιτητών μας.
Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουμε αποδείξει στο ΔΕΤ ότι το εξαιρετικό κλίμα μεταξύ των διδασκόντων, η αίσθηση επαγγελματισμού αλλά και η συνεχής προσπάθεια για την αριστεία φέρνει αποτελέσματα. #proud #dmst #aueb

Source: ΔΕΤ: Μία πανεπιστημιακή σχολή, φυτώριο νέων επιχειρηματιών – CNN.gr

Posted in Teaching | Σχολιάστε